ВИП линк или обява

Възможности за реклама:

VIP link - линк със специално обозначение VIP. Добавя се в специална кутия VIP Links, разположена най-горе в средната колона или в тематична кутия по избор на рекламодателя.

За   1 месеца -  19 лв.
За   6 месеца -  50 лв.
За  12 месеца -  90 лв.

 

Банер - рекламно каре с картинка и текст, поместено на страницата.

За   3 месеца - 149 лв.
За   6 месеца - 199 лв.
За  12 месеца - 299 лв.

 

 Има възможност и за публикуване на платени статии или обяви (цена е по-споразумение). 

При интерес,пишете на: velkov@start.bg или от "Пиши на редактора".

 

{START_COUNTER}